انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
دوره 6 (1401)
دوره 5 (1400)
ویژه ‌نامه 3
ویژه‌نامه‌ی معرفی رشته‌ی مهندسی مواد و متالورژی و گرایش‌های آن
آذر 1400، صفحه 1-83
شماره 1
بخش‌های این شماره: 🔸️ معرفی مهندسی خوردگی و آزمون‌های غیر مخرب 🔸️ مصاحبه با دکتر الله کرم؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 🔸️ خارج از سیلابس؛ کار عمیق 🔸️ آنالیزنامه؛ میکروسکوپ الکترونی روبشی
اردیبهشت 1400، صفحه 2-59
ویژه‌نامه 2 فروردین 1400، صفحه 1-27
دوره 4 (1399)
ویژه‌نامه‌ی معرفی رشته‌ی مهندسی مواد و متالورژی و گرایش‌های آن

نیوشا اخوان ملایری؛ مرجان دریابان؛ رها امیراسکندری؛ مبینا نجفی؛ نغمه آتش نژاد؛ امیرحسین حمیدی؛ مبینا شادلو؛ محمدصالح محمودی؛ ساجده زنده‌دل؛ رعنا کفیلی؛ امیررضا اردلانی؛ ابوالفضل انوری؛ مبین زربو

دوره 5، ویژه ‌نامه 3 ، آذر 1400، صفحه 1-83

چکیده
    بیشتر