انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 5 (1400)

ویژه ‌نامه 3

ویژه‌نامه‌ی معرفی رشته‌ی مهندسی مواد و متالورژی و گرایش‌های آن
پاییز 1400، صفحه 1-83

شماره 1

بخش‌های این شماره: 🔸️ معرفی مهندسی خوردگی و آزمون‌های غیر مخرب 🔸️ مصاحبه با دکتر الله کرم؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 🔸️ خارج از سیلابس؛ کار عمیق 🔸️ آنالیزنامه؛ میکروسکوپ الکترونی روبشی
بهار 1400، صفحه 2-59

ویژه‌نامه 2

بهار 1400، صفحه 1-27