انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران


انتشار ویژه‌نامه جدید با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

ویژه‌نامه جدید نشریه فراسوی مواد با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و موضوع کارآفرینی منتشر شد.

اگر علاقه مند به فضای استارتاپ‌ها هستید، اگر به دنبال محیط مناسبی برای شروع کارآفرینی می‌گردید و اگر حتی شامل دوگروه قبلی نمی‌شوید، این ویژه‌نامه رو از دست ندید...