انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
2. ویژه‌نامه‌ی معرفی رشته‌ی مهندسی مواد و متالورژی و گرایش‌های آن

نیوشا اخوان ملایری؛ مرجان دریابان؛ رها امیراسکندری؛ مبینا نجفی؛ نغمه آتش نژاد؛ امیرحسین حمیدی؛ مبینا شادلو؛ محمدصالح محمودی؛ ساجده زنده‌دل؛ رعنا کفیلی؛ امیررضا اردلانی؛ ابوالفضل انوری؛ مبین زربو

دوره 5، ویژه ‌نامه 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-83

چکیده
    بیشتر

4. ویژه‌نامه الفبای کارآفرینی

ابوالفضل انوری؛ مسعود خلیلی؛ مرجان دریابان؛ ندا عسکرزاده؛ امیرعلی قربانخانی؛ ساجده عنابستانی؛ محمدصالح محمودی؛ مبین زربو؛ مبینا شادلو؛ امید رضایی؛ آویسا فلاح

دوره 5، ویژه‌نامه 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-27

چکیده
    بیشتر