انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
مقدمه‌ای بر بیومواد

محمدصالح محمودی؛ محدثه احمدی کافشانی؛ رها امیراسکندری؛ ندا عسکرزاده؛ محیا فریدونی؛ نیوشا اخوان ملایری؛ سینا جرئتی؛ ابوالفضل انوری؛ مبینا شادلو؛ فاطمه معادی؛ مسعود خلیلی؛ مریم حسینعلی؛ مرتضی فتاح‌پور؛ مهیار مصوری؛ آیدا خواجه حق‌وردی

دوره 6، شماره 6 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-64

چکیده
  ✔️ این شماره شامل بخش‌های زیر است:🧬 چیستی و چرایی بیومواد  🧫 ساخت و سنتز بیومواد  🔬 دنیای نوین بیومواد  🩹 مروری بر زخم‌پوش‌ها  🎙 گفتگو با دکتر مهدی نواز    بیشتر