انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
ویژه‌نامه‌ی معرفی رشته‌ی مهندسی مواد و متالورژی و گرایش‌های آن

نیوشا اخوان ملایری؛ مرجان دریابان؛ رها امیراسکندری؛ مبینا نجفی؛ نغمه آتش نژاد؛ امیرحسین حمیدی؛ مبینا شادلو؛ محمدصالح محمودی؛ ساجده زنده‌دل؛ رعنا کفیلی؛ امیررضا اردلانی؛ ابوالفضل انوری؛ مبین زربو

دوره 5، ویژه ‌نامه 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-83

چکیده
    بیشتر